БИОМЕДИКА БЪЛГАРИЯ ЕООД
„Биомедика България“ ЕООД е пълноправен правоприемник на основаната през 2004 година фирма „Софбиолайф – Биомедика“ ООД.

„Биомедика България“ ЕООД е собственост на Дружество „Биомедика Медицинпродукте Гмбх& КО“ КГ - Виена, Австрия. Като неин пълноправен филиал притежава правата за маркетинг, продажби и дистрибуция на територията на България на редица компании, произвеждащи високотехнологични продукти с приложение в различни високоспециализирани области на хуманната и ветеринарната медицина, както и в областта на диагностиката на храни и хранителни продукти.

Основните направления в дейността на „Биомедика България“ ЕООД са маркетинг, продажби и дистрибуция до краен клиент на:

1. Ин-витро диагностични и молекулярно-генетични тестове и апаратура с приложение в хуманната и ветеринарната медицина, както и в областта на диагностиката на храни и хранителни продукти.

2. Life Science продукти с приложение в областта на научно-изследвателската работа в хуманната и ветеринарната медицина.

3. Медицински изделия и продукти с приложение в много области на високоспециализираната клинична работа като инвазивната радиология и кардиология, общата и специализирана хирургия, нефрологията, анестезиологията и интензивната медицина.

4. Уникална специализирана апаратура за дезинфекция на помещения с предназначение, изискващо спазване на най-високи хигиенни стандарти.

„Биомедика България“ ЕООД има за цел да се наложи като предпочитан и надежден партньор на българските здравни специалисти и власти, осигурявайки продукти и услуги с високо и възпроизводимо качество.
ISO 9001:2008
От 2006 г. е внедрена система за управление на качеството и компанията работи според стандартите на ISO 9001:2000. През месец февруари 2009 година фирмата е пресертифицирана според новите изисквания на ISO и вече притежава сертификат ISO 9001:2008.

„Биомедика България " ЕООД е официален притежател на лицензи за търговия на едро с хуманни ин витро диагностични и медицински изделия, както и на лиценз за търговия на едро с ветеринарно ин витро диагностични продукти.

Компанията предлага на своите клиенти гаранционно и извънгаранционно обслужване, извършвано от сертифицирании опитни български специалисти, подкрепени от екипа за обслужване на клиенти на "Biomedica MedizinprodukteGmbH&Co." KG -Виена, Австрия.